Мої звіти

Заголовок
41 СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ТРУДОВОЇ СФЕРИ
42 Моделювання змін рівня, температури, солоності у Чорному та Азовському морях та їх впливу на навколишнє природне морське середовище згідно сценаріїв змін клімату в ХХІ столітті
43 Спінові переходи та колосальний магнітоопір в кобальтітах зі структурою перовскіту
44 Синтез фторвмісних N,O-гетероциклів з різними фармакобіофорами на основі 1,3-дікарбонільних сполук
45 «Історія України» (турецькою мовою)
46 Перенос радіоактивності між забрудненими донними відкладеннями і морським середовищем після аварій на Чорнобильській та Фукусімській АЕС
47 Темна енергія та темна матерія в астрофізичних об'єктах та космології
48 Феномен порубіжжя Донбасу і Криму в долі України
49 Схід і Південь України: стратегічні проблеми українсько-російського прикордоння
50 Рекомбінантні фрагменти молекули дифтерійного токсину як потенційний засіб протиракової терапії