Мої звіти

Заголовок
51 Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір
52 Багатофункціональні фотонні структури
53 Фотосенсибілізація наноструктурованих біоактивних молекулярних систем
54 Теплова та електронна динаміка в низькорозмірних системах на основі сполук Pb(Sn) -Ag-Sb-Te для термоелектричних мікрогенераторів енергії підвищеної добротності
55 Просторово-часовий розподіл забруднення атмосфери дрібнодисперсним аерозолем у Східноєвропейському регіоні за даними одночасних фотометричних і лідарних вимірювань та моделювання
56 Рибосома як регуляторний елемент метаболізму: нове розуміння на основі підходів геномної інженерії
57 Розробка систем біоконтролю агроценозів на основі поліморфізму та ентомопатогенних властивостей бактерій Bacillus thuringiensis
58 Інтеграція інженерної освіти і бізнес-освіти в технічних університетах України і Білорусі як фактор розвитку національних економік
59 Втрата гетерозиготності і метилування генів-імуносупресорів в карциномах нирки і сечового міхура
60 Oцінка сучасних тенденцій динаміки фіторізноманіття Карпат та прилеглих територій у зв’язку зі змінами клімату