Мої звіти

Заголовок
61 Нестаціонарні процеси в активних мікро- та наноструктурах, що містять плазмонні та підсилюючі компоненти
62 Система квантового зв’язку по оптичному волокну з функцією виявлення каналу витоку інформації
63 ЗАСТОСУВАННЯ N-АЦИЛЕТАНОЛАМІНІВ ЯК АНТИСТРЕСОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ З АДАПТОГЕННОЮ ДІЄЮ
64 Участь оксиду азоту (NO) у передачі стресових сигналів і адаптації рослин до несприятливих абіотичних чинників
65 Задачі синтезу керування для нелінійних систем з багатомасштабною динамікою
66 Графи та інфінітезимальні структури, що пов’язані з метричними просторами
67 Вплив LED-освітлення різного спектрального складу на антиоксидантні системи і синтез фармакологічно цінних вторинних метаболітів в лікарських рослинах in vivo і культурах in vitro
68 Місце збройного насилля в системі владних відносин
69 Розробка наукових технологічних основ виготовлення формотворного штампового інструменту на основі створення і використання нових перспективних сталей і ливарно-деформаційних методів їх обробки
70 Динаміка внутрішньоклітинного кальцію під час електричної активності гангліозних клітин сітківки ока щура