Мої звіти

Заголовок
71 Мультимасштабні вихрові потоки в алюмінієвих і титанових сплавах при їх інтенсивній пластичній деформації методом гвинтової екструзії
72 Регулярність та точні поточкові оцінки сингулярних розв’язків квазілінійних еліптичних та параболічних рівнянь структури дифузії-сильної нелінійної абсорбції
73 Теоретичне та експериментальне дослідження механізмів струмопереносу в омічних контактах до n+ та n+-n-Si з сильним виродженням електронів в приконтактній області
74 Визначення видового складу і оцінка ресурсного потенціалу річкових раків водойм басейну річки Прип'ять
75 Динамічні характеристики самоподібних низькорозмірних систем, що формуються при інтенсивній зовнішній дії у віддаленні від рівноваги
76 Розробка наукових основ ефективної енергозберігаючої технології очистки стічних вод коксохімічної та азотної промисловості
77 ВПОРЯДКОВАНІ НАНОСТРУКТУРИ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНІЮ ДЛЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
78 Методологічний базис реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: європейський досвід, вітчизняна практика та можливості застосування для розвитку пост-конфліктних територій
79 Структурна модифікація полімерів з використанням методів пошарового накладання розплаву та інтенсивної пластичної деформації
80 ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОРЕФРАКТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРИСТАЛА Sn2P2S6 ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ДИНАМІЧНІЙ ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ