Мої звіти

Заголовок
81 Формування господарського механізму розвитку сільських територій та вирівнювання просторово-територіальних диспропорцій соціально-економічної безпеки України
82 Розробка біотехнологічної платформи для отримання природних рослинних і рекомбінантних сполук з лікувальними властивостями.
83 Український фольклор першої половини ХХ сторіччя. Збереження фоноколекції Осипа Роздольського шляхом оцифровування та введення в науковий обіг.
84 ВИВЧЕННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ТА КІНЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ІСНУВАННЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ
85 Кальційфосфатні біоматеріали для відновлення кісткової тканини в ортопедії та травматології, отримані методом мікрохвильового спікання
86 Дослідження впливу надлишкового марганцю на формування властивостей керамічного манганіту (Nd0,67Sr0,33)1-хMn1+хО3 (х=0; 0,2) з метою використання його в якості катода твердо оксидних паливних комірок
87 Лісівничо-екологічний потенціал дібров Полісся в умовах зміни клімату
88 Спектроскопічні дослідження води в обмеженому об’ємі: від низькотемпературних матриць до нано-структурованих матеріалів, що використовуються в інноваційній медицині
89 Теоретико-методичні основи оцінювання та критерії сталого використання енергетичного потенціалу деревної біомаси у лісах Українських Карпат
90 Встановлення кореляцій «структура – дія» та спрямований синтез нових речовин з протимікробною та протитуберкульозною активністю на основі похідних 4-тіазолідинону та 1,2,4-триазол-3-тіону