Мої звіти

Заголовок
91 Дослідження граничних режимів в математичних моделях в’язкопружних рідин
92 Пошук нових потенційних протипухлинних засобів серед гетероциклічних похідних, що вміщують тіазолідиноновий фрагмент у молекулі
93 Наноструктурування на поверхні у опромінюваних матеріалах
94 Проблеми і перспективи розвитку особистих селянських господарств на рубежі інституційних змін
95 Методологія та інструментарій стратегічної екологічної оцінки проектів розвитку регіонів України
96 Суборбітальні і атмосферні гіперзвукові технології і проблеми terra-аеронавігації при вирішенні загальнонаціональних інтересів у сфері безпеки
97 Методи синтезу функцій керування для задач планування та стабілізації руху багаточастотних механічних систем
98 Надкритична флюїдна екстракція діоксидом Карбону комплексів урану та молібдену
99 Електромагнітний аналіз частот та порогів випромінювання плазмонних нанолазерів
100 Інженерія наноструктурних матеріалів: енергоефективні технології для отримання новітньої кераміки