Кандидат

Підвищення ефективності установок свердловинних штангових насосів шляхом застосування нафтогазових ежекторів

"Наукова і просвітницька діяльність фізико-математичних товариств на теренах України в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття: історіографія"