Доктор

Вдосконалення теоретичних основ обґрунтування працездатності елементів обладнання теплових та ядерних енергоустановок