Доктор

Фармако-токсикологічна оцінка наночасток металів (Ag, Cu, Fe і двоокис Mn) та експериментально-теоретичне обґрунтування їх безпечних регламентів за використання у птахівництві