Технічних наук

Обґрунтування ресурсозберігаючих параметрів водокористування на рисових зрошувальних системах у змінних кліматичних умовах (на прикладі Придунайських РЗС Одеської області)

Доктор технічних наук; "Ергономічні основи дослідження життєздатності систем "людина-техніка-середовище" в складних умовах"

Підвищення ефективності розрахунку магнітних полів у кусково-однорідних лінійних і нелінійних середовищах методом інтегральних рівнянь