Технічних наук

Екологічно безпечні технології одержання промислових водних розчинів з використанням електрохімічної активації

Теоретичні основи, методи та засоби структурно-енергосилового перетворення на основі поліелектродних п'єзокерамічних елементів для систем керування

Поліморфні п'єзокерамічні перетворювачі тиску з просторовим електромеханічним негативним зворотним зв'язком

Імпедансні та магнетні характеристики ниткоподібних кристалів кремнію в околі переходу метал – діелектрик для створення приладів

Імпедансні та магнетні характеристики ниткоподібних кристалів кремнію в околі переходу метал–діелектрик для створення приладів