Історичних наук

Яшна О. С. Амфори та червонолакова кераміка Мангупа другої половини III-VII ст. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / О. С. Яшна . – Київ : Б.в., 2014 . – 16 с. – На укр. яз.

Яшна О. С. Амфори та червонолакова кераміка Мангупа другої половини III-VII ст. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / О. С. Яшна . – Київ : Б.в., 2014 . – 16 с. – На укр. яз.

Яшний, Д. В. Дорадянські видові поштівки як джерело з вивчення та відновлення культурної спадщини: на прикладі Криму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 26.00.05. «Музеєзнавство. Пам’яткознавство» / Яшний Денис Воло