Фізика твердого тіла

Code: 
01.04.07
Section: 
фізико-математичні, технічні

Клєпікова К.С., «Функціональні покриття і оптоелектронні приладові структури на основі виготовлених імпульсним електрохімічним осадженням наноструктурованих масивів оксиду цинку», 01.04.07 – фізика твердого тіла, керівник: к.т.н., с.н.с. Клочко Н.П., 2017

ВПЛИВ СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГІЧНОГО СТАНУ НАНОВУГЛЕЦЕВОГО КОМПОНЕНТА НА ТЕПЛОВІ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕЦЕВИХ КОМПОЗИТІВ