Археологія

Code: 
07.00.04
Section: 
історичні

Яшна О. С. Амфори та червонолакова кераміка Мангупа другої половини III-VII ст. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / О. С. Яшна . – Київ : Б.в., 2014 . – 16 с. – На укр. яз.

Яшна О. С. Амфори та червонолакова кераміка Мангупа другої половини III-VII ст. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / О. С. Яшна . – Київ : Б.в., 2014 . – 16 с. – На укр. яз.

Просторова структура Шестовицького археологічного комплексу в ур. Коровель в кінці ІХ - на початку ХІ ст.